ADR-WIJZIGINGEN PER 2015

ADR-wijzigingen per 2015

Binnen de ADR regeling (de voorschriften staan voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg) vinden er elke twee jaar wijzigingen plaats. In 2015 zijn de onderstaande nieuwe of gewijzigde voorschriften van kracht. Deze wijzigingen hebben betrekking op:

  • het vervoer van lampen waarin zich gevaarlijke stoffen bevatten.
  • de afmeting van de opschriften ‘oververpakking’ en ‘bergingsverpakking’.
  • verpakkingen voor het vervoer van lithium-ion-batterijen en cellen in de afvalfase.
  • het vervoer van ‘afgedankte’ verpakkingen met als nieuw UN-nummer 3509.
  • tekstuele wijzigingen in de schriftelijke instructies.
  • bijzondere bepalingen voor het vervoer van los gestort goed.

De regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen komen voor een belangrijk deel voort uit aanbevelingen van de United Nations (UN). Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de ‘Recommendations on the Transport of Dangerous Goods’, het zogenoemde ‘oranje boek’.

Binnenkort zal de laatste versie van het 'Jaaruitgave ADR' te vinden zijn op www.sdu.nl.

 

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg