BELASTINGPLAN 2016 DEFINITIEF

Belastingplan 2016 definitief

De Eerste Kamer heeft volgens verwachting ingestemd met het Belastingplan 2016 van het kabinet. Hierdoor gaan de meeste huishoudens er volgend jaar honderden euro's op vooruit.

Op 18 november 2015 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Belastingplan 2016. Het succesvol door de Eerste Kamer loodsen van het wetsvoorstel bleek nog niet zo eenvoudig. Op de valreep wist staatssecretaris Wiebes zich verzekerd van een meerderheid toen de Eerste Kamer fractie van D66 aangaf hiermee in te kunnen stemmen. Dit betekende een aantal aanpassingen aan het wetsvoorstel. 

► Novelle

De aanpassingen aan het wetsvoorstel moesten eerst door de Tweede Kamer worden aangenomen. Daarvoor diende Wiebes zo snel mogelijk een novelle in. Een novelle is een wetsvoorstel dat dient ter verbetering of aanvulling van een wetsvoorstel dat de Eerste Kamer in behandeling heeft of al wel is aangenomen, maar nog niet van kracht is geworden. De Eerste Kamer stelt de plenaire behandeling uit of schorst deze tot de Tweede Kamer deze novelle aanneemt. Op 16 december nam de Tweede Kamer deze novelle aan welke inmiddels in beide Kamers voor het kerstreces is afgerond; het Belastingplan 2016 is een feit.

Inhoud novelle Belastingplan

► Arbeidskorting

Het kabinet gaat vanaf 2017 de arbeidskorting trager afbouwen. Werkenden met inkomens van circa € 35.000 tot € 125.000 ondervinden hierdoor lagere lasten. Hiermee is structureel een bedrag van € 224 miljoen gemoeid.

► Ouderenkorting 

Vanaf 2017 is structureel € 100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderenkorting. Dit komt bovenop de eerder bekend gemaakte verhoging van de ouderenkorting, eveneens met € 100 miljoen. Met beide verhogingen maakt het kabinet een belangrijk deel van de eenmalige koopkrachtreparatie in 2016 structureel.

► Box 3

In 2016 gaat het heffingsvrije vermogen voor box 3 met € 3.000 omhoog, bovenop de gebruikelijke inflatiecorrectie. Na indexatie bedraagt het heffingsvrije vermogen € 24.437. Hiermee wordt in 2016 grotendeels aangesloten bij de voorgenomen wijziging van box 3 in 2017, waarin het heffingsvrije vermogen € 25.000 zal bedragen. Hierdoor zullen in 2016 al 215.000 extra belastingplichtigen geen belasting meer betalen in box 3.

► Dekking

De maatregelen uit de novelle worden budgettair gedekt door het tarief in de tweede en de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting in 2016 en in 2017 minder te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Met ingang van 1 januari 2016 komt het tarief van de tweede en derde schijf daarmee uit op 40,4%.

Aanvullende maatregelen

► Investering duurzaamheid gebouwde omgeving

Om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen, maakt het kabinet in 2016 € 100 miljoen extra vrij, naast de middelen die het kabinet nu reeds beschikbaar stelt voor bijvoorbeeld het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Dit levert op korte termijn zowel werkgelegenheid als vergroening op.

► Kolencentrales

Het kabinet zal, voor uiteenlopenede technologische, economische en supply demand-scenario's, concrete varianten ontwikkelen voor uitfasering van kolencentrales. Voor elk worden de maatschappelijke, klimatologische en financiële consequenties in kaart gebracht. Vervolgens zal het kabinet nog in deze kabinetsperiode een besluit nemen, afhankelijk van de ontwikkelende scenario's, over een uitfaseringsvariant en de hierbij horende tijdshorizon. Uitgangspunt is een kolenloze elektriciteitsopwekking op termijn,

► Kinderopvangtoeslag 

Het kabinet verhoogt de kinderopvangtoeslag per 2017 structureel met € 100 miljoen. Dit komt bovenop de intensiveringen in het vijfmiljardpakket en de vierde nota van wijziging. 

► Verruiming gemeentelijke belastingen 

Het kabinet kondigt tot slotte aan dat het voor de zomer van 2016 met plannen komt om een deel van de belastingheffing te verschuiving van de inkomstenbelasting naar de gemeentelijke belastingen. Deze plannen moeten leiden tot eens wetsvoorstel dat in 2019 in werking zal treden en zal zorgen een verschuiving van € 4 miljard. Dit moet koopkrachtneutraal gebeuren, de inkomensverdeling zoveel mogelijk intact laten en tegelijkertijd leiden tot minimaal 15.000 tot 20.000 extra banen. Randvoorwaarden zijn dat gemeenten geen inkomenspolitiek gaan bedrijven, dat voorkomen wordt dat lasten eenzijdig afgewenteld worden op specifieke groepen, dat het stelsel goed uitvoerbaar is en de totale lastendruk gelijk blijft.

________________________________________________________________________________
Heeft u vragen, wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

 Stopel op Facebook
► Stopel op Twitter

Stopel Bedrijfsverzekeringen B.V.     Kwaliteit is een keuze.

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg