BIJTELLINGSREGELS VOOR AUTO VAN DE ZAAK

Vrijstelling bijtellingregels voor (bestel)auto's

22-03-2013  Als een geleased voertuig niet privé wordt gebruikt, hoeft geen bijtelling worden betaald.
Update 02-07-2014  In 2014 zijn de bijtellingstarieven voor privégebruik van de (bestel)auto van de zaak aangepast. Beleidsadviseur Lodewijk Wisse zet een en ander op een rij:

Fiscale bijtelling leaseauto’s

Niet alleen personenauto’s, maar ook bestelauto’s kunnen als leaseauto door een werkgever aan een werknemer ter beschikking worden gesteld. Wanneer het voertuig ook privé mag worden gebruikt, moet de werkgever een fiscale bijtelling inhouden op het loon van de werknemer. Er zijn in 2014 vijf wettelijke bijtellingpercentages, namelijk 4% (bij elektrische auto), 7, 14%, 20% en 25%. Welk percentage moet worden ingehouden, is afhankelijk van de CO2-emissie van het voertuig.

Geen privégebruik? Dan geen bijtelling

Indien het geleasede voertuig niet of slechts beperkt privé wordt gebruikt, geldt een vrijstelling voor de bijtelling. De wettelijke mogelijkheden om dit te regelen staan hieronder beschreven. Hierbij staat aangegeven of het om personenauto’s, bestelauto’s of beide gaat.

  1. Verbodovereenkomst privégebruik bestelauto. Indien een werkgever niet wil dat zijn bestelauto’s privé worden gebruikt, dan moeten werknemer(s) en werkgever, als aanvulling op de arbeidsovereenkomst, een zogenoemde verbodovereenkomst ondertekenen. Dit verbod zorgt ervoor dat de bestelauto niet onder de fiscale bijtellingsregels in de loonbelasting valt. De werkgever moet echter wel toezicht houden op naleving van de overeenkomst. Doet hij dit niet, dan riskeert hij een naheffing en een boete.
  2. Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. Als de werkgever geen toezicht wil houden op het rijgedrag van zijn werknemer en de werknemer wil de bestelauto niet privé gebruiken, dan kan de werknemer een ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ aanvragen bij de Belastingdienst. Hiermee verklaart de werknemer dat hij nul privékilometers met de bestelauto van zijn werkgever rijdt. Hij hoeft dan ook geen rittenadministratie bij te houden. De Belastingdienst controleert de ritten van de bestelauto aan de hand van camera’s die kentekens scannen. Als blijkt dat de werknemer toch privé rijdt, dan wordt de fiscale bijtelling bij hem nageheven en riskeert hij een boete.
  3. Verklaring geen privégebruik auto (personenauto / bestelauto). Mocht de werknemer onverhoopt een keer ’s nachts voor een noodgeval naar een ziekenhuis moeten rijden, dan kan hij toch buiten de bijtellingsregels vallen. Hiervoor bestaat de ‘verklaring geen privégebruik auto’. Met deze verklaring mag de werknemer maximaal 500 kilometer per jaar privé rijden. Deze verklaring kan bij de Belastingdienst worden aangevraagd. De werknemer moet aan de hand van een uitgebreide rittenadministratie aantonen dat hij niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden. Voor de bestelauto geldt dat de werknemer een eenvoudige rittenadministratie mag bijhouden met alleen dagritten. Privéritten moeten wel volledig worden gedocumenteerd.

Autobrief

Op dit moment wordt op het ministerie van Financiën gewerkt aan een nieuwe beleidsnotitie over autobelastingen. De notitie ziet op de periode van 2016 tot en met 2019. Deze Autobrief 2.0 wordt naar verwachting rond Prinsjesdag door de staatssecretaris van Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Bron: EVO

 

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg