DOORWERKEN & ZIEKTE NA DE AOW

Doorwerken na de AOW

De Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd die op 1 januari 2016 van kracht wordt, moet doorwerken aantrekkelijker maken. AOW-gerechtigden krijgen bijvoorbeeld recht op het minimumloon en voor werkgevers geldt dat de loondoorbetaling bij ziekte van een AOW-gerechtigde korter wordt.

Maatregelen die het voor werkgevers makkelijker maken om AOW’ers te laten doorwerken zijn drempelverlagend voor werkgevers en werknemers. In veel gevallen komen die nu ook al uit met tijdelijke contracten of losse opdrachten (AOW-onderdelen Wet werk en zekerheid). Per 1 januari 2016 komt daar de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd bij.

De Wet werk en zekerheid regelt dat werkgevers voor AOW’ers geen ontslagvergunning nodig hebben en zij AOW’ers geen transitievergoeding hoeven te geven bij ontslag. 

Ziekte na de AOW

Vanaf 1 januari 2016 betaalt u nog maximaal 13 weken het loon door als een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt, ziek is. Dit was 104 weken. Ook krijgt hij in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering.

Wordt uw werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt, op of na 1 januari 2016 ziek? Dan betaalt u hem maximaal 13 weken minimaal 70% van zijn loon door. Wordt uw werknemer ziek voordat hij de AOW-leeftijd bereikt? En is hij dat nog steeds, als hij de AOW-leeftijd bereikt en bij u in dienst is? Dan betaalt u het loon nog maximaal 13 weken door, vanaf de dag dat hij de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Indien de zieke werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan rusten op de werkgever minder zware re-integratieverplichtingen. Een voorbeeld hiervan is dat de verplichting tot het zoeken van passende arbeid bij een andere werkgever (het zogenaamde ‘tweede spoor traject’) en de verplichting tot het opstellen van een plan van aanpak niet van toepassing zijn.

► Een Ziektewet-uitkering aanvragen voor uw werknemer

In sommige gevallen vraagt u vanaf 2016 voor uw (ex-)werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt een Ziektewet-uitkering aan. Kijk op uwv.nl in welke situaties dat geldt. Op uwv.nl leest u ook meer over de re-integratie van uw zieke werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt. En over ziek en beter melden bij UWV.

► Aanpassingen voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Lees dan bij Mijn werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt en wordt ziek wat er voor u verandert vanaf 1 januari 2016.

► Meer over de aanpassingen AOW in 2016

Op uwv.nl bij Mijn werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt en wordt ziek leest u wat u moet weten of doen als uw werknemer ziek is. Op de website van de Rijksoverheid vindt u bij zoeken op ‘Eerste kamer stemt in met wetsvoorstel doorwerken na AOW’ meer informatie over de wijzigingen in 2016 als werknemers bij u blijven werken nadat zij de AOW-leeftijd hebben bereikt.

________________________________________________________________________________
Heeft u vragen, wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

 Stopel op Facebook
► Stopel op Twitter

Stopel Bedrijfsverzekeringen B.V.     Kwaliteit is een keuze.

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg