HET BELASTINGPLAN 2015

Het Belastingplan 2015

Het Belastingplan 2015 bevat maatregelen waarmee een aantal eerdere ingevoerde lastenverzwaringen worden teruggedraaid. Het plan bestaat uit fiscale maatregelen voor  het inkomensbeleid en de fiscale uitwerking van al aangekondigde maatregelen. De werkkostenregeling is eenvoudiger geworden en gaat definitief door. Ook bevordert het kabinet de doorstroming op de woningmarkt. 

Het Belastingplan 2015 is een wetsvoorstel dat op Prinsjesdag is aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Zij moeten met het plan instemmen. Na goedkeuring en publicatie in het Staatsblad treedt de wet op 1 januari 2015 in werking.
Het Belastingplan bevat ook een aantal maatregelen die vanaf 2016 ingaan. Dit zijn onder andere maatregelen op het gebied van de ouderentoeslag en ouderenkorting.

Hieronder volgt een beknopt overzicht met bijbehorende documentatie.

Inkomensbeleid

In het Belastingplan 2015 staat een groot aantal regelingen die van invloed zijn op het inkomen. Voor een deel zijn deze regelingen bedoeld om arbeid minder duur te maken. Dat is de komende jaren een van de grote uitdagingen. Want goedkopere arbeid is goed voor de werkgelegenheid en goed voor onze economie. 
De volgende maatregelen kunnen gevolgen hebben voor het inkomen:

  • wijzigingen in de algemene heffingskorting en arbeidskorting;
  • aanpassingen in de belastingtarieven (eerste schijf en box 2);
  • vrijstellingen stamrecht en schenkbelasting;
  • een wijziging in de gebruikelijkloonregeling;
  • schrappen van de werkbonus;
  • 80%-regeling voor de levensloopregeling.

Meer over deze maatregelen staat in het PDF Informatieblad inkomensbeleid.

Woningmarkt

Het kabinet wil de huizenmarkt weer op gang brengen. Hiervoor sloot het kabinet eerder al het woonakkoord. Het Belastingplan 2015 bevat een regeling over het btw-tarief voor renovatie en een verlenging voor de verhuisregeling hypotheekrenteaftrek.

Meer over deze maatregelen staat in het PDF Informatieblad wonen.

Werkkostenregeling

Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. Bijvoorbeeld maaltijden, kerstpakketten of een fiets. De werkkostenregeling wordt vanaf 1 januari 2015 eenvoudiger. De administratieve lasten voor werkgevers nemen hierdoor af.

Meer over deze maatregelen staat in het PDF Informatieblad werkkostenregeling.

Milieu

De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2015 omlaag. De heffing geldt dan voor storten én verbranden van afval. Verder wordt vanaf 1 juli 2014 de belasting op leidingwater weer alleen over de eerste 300 m3 geheven. 

Meer over deze maatregelen staat in het PDF Informatieblad milieu.
Bron: Rijksoverheid

► Volg Stopel op Facebook
► Volg Stopel op Twitter

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg