HET STOPEL MATERIEEL VERZEKERINGSPLAN

Loon- en grondverzet

Voor bedrijven die met machines werken is de probleemloze inzet van het machinepark essentieel. Het betreft tegenwoordig zeer complexe machines met veel elektronica. Het materieel is vaak zeer uitgebreid en gevarieerd.

Het Stopel Materieel Verzekeringsplan, kortweg het SMV, voorziet in een uitgebreid verzekeringspakket voor in principe alle soorten werk-, landbouw-, tuin- en parkmaterieel. Het SMV wordt ondergebracht bij grote Nederlandse verzekeringsmaatschappijen en kent een zeer ruime dekking voor casco en W.A.(M.) schades.

Het SMV is samengesteld op basis van onze branche ervaring. De dekking en premie word afgestemd op uw situatie en behoeften. Kortom: maatwerk.

Waarom kiezen voor het Stopel Materieel Verzekeringsplan (SMV)?

Het SMV voorziet in een volledig verzekeringspakket voor al uw materieel. Hierin kunnen tractoren, grondverzetmachines, oogstmachines maar ook tuin- & parkmachines en intern transport middelen worden ondergebracht. Het SMV biedt een zeer uitgebreide dekking tegen een zeer concurrerende premie. De geboden dekking is optimaal af te stemmen op de wensen van de ondernemer. Op deze pagina informeren wij u hierover verder.

Als basis is het SMV een uitgebreide WA/Casco (all risk). Daarbij is al het van buiten komend onheil, zoals ruitbreuk, brand, diefstal, en kwaadwillige beschadiging meeverzekerd.

Ook de gevolgen van eigen gebrek (breuk, giet-, materiaal- en constructiefouten, metaalmoeheid en in het algemeen alle eigen gebreken al dan niet verborgen) is tot de 84e maand van de machine te verzekeren. Vergoed worden zowel het eigen gebrek als de directe materiële gevolgschade ervan. Aansprakelijkheid die voortvloeit uit deelname aan het verkeer, zoals omschreven in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (W.A.M.) is tevens meeverzekerd. In de verzekering is tevens standaard dekking voor schade aan ondergrondse zaken opgenomen. Verder is er elke gewenste dekking mogelijk, bijvoorbeeld alleen WA etc. 

Het dekkingsgebied is Nederland, Duitsland, België en Luxemburg. Tevens is er dekking 250 km over betreffende grenzen. Op aanvraag kunnen we het dekkingsgebied uitbreiden.

HET STOPEL MATERIEEL VERZAMELPLAN:

Eenmaal een machine/object verzekerd binnen het SMV, wordt dit binnen het Stopel Materieel Verzamelplan opgenomen. Hierdoor wordt o.a. het aan- en afmelden van werkmaterieel een fluitje van een cent. 

 • Dekkingscertificaat bij aan- en afmelding
 • Factuur per betaal periode met object specificatie
 • Uniek in Nederland
 • Aan en afmeldsysteem voor al uw materieel
 • Volkomen digitaal
 • Minder administratieve handelingen

 

Het Stopel Materieel Verzekeringsplan in schema:

WA/CASCO (ALL-RISKS):

Eigen gebrek is, bij het afsluiten van de verzekering, mogelijk mee te verzekeren bij machines jonger dan 60 maand. Dekking mogelijk tot de 84e maand vanaf bouwmaand. Er geldt geen beperking van draaiuren.

STANDAARD MEEVERZEKERD BIJ WA/CASCO UITGEBREID:

 • Eigen gebrek dekking mogelijk tot 84e maand vanaf bouwmaand. Er geldt geen beperking van draaiuren.
 • Machines jonger dan 60 maand kunnen mogelijk tot de 84e maand in de eigen gebrek dekking.
 • Directe materiële gevolgschade van het eigen gebrek.
 • 5 jaar nieuwwaarde/aanschafwaarde dekking mogelijk bij totaal verlies.
 • Kosten gelijksoortig object worden vergoed na Diefstal, Vermissing of Verduistering, maximaal 14 dagen. 2 wachtdagen.
 • Schade aan banden en rupsen, door van buiten komende onheilen.
 • Foutieve bediening/ bedieningsfouten/ onoordeelkundig gebruik.
 • Benelux-Volledig Duitsland dekking + 250 km in omliggende landen.
 • Dekking vervangend object (gelijksoortig). Het vervangend object is standaard maximaal 30 dagen op gelijk condities meeverzekerd gedurende reparatie/onderhoud voor zover elders geen verzekering van toepassing is op dit vervangende object (zowel WA als Casco).
 • Schade aan andere eigen zaken.
 • Brand, zelfontbranding, ontploffing, blikseminslag.
 • Diefstal, verduistering, joyriding, kwaadwillige beschadiging.
 • Botsing, slippen, omslaan, van de weg geraken.
 • Alle van buiten komende onheilen.
 • Schade veroorzaak met het object.
 • Schade toegebracht aan andere met, of door zaken die zich bevinden op, in of aan het verzekerde object.
 • Schade aan derden door afvallende lading.
 • Dekking voor sloopwerkzaamheden (zie voorwaarden).
 • Etc.

BIJ GRONDVERZETMACHINES TEVENS:

 • Schade aan ondergrondse eigendommen (Kabel en leiding schade).
 • Regiefouten zijn meeverzekerd tot € 250.000,-.

BIJ TUIN- & PARKMACHINES:

 • Uitgesloten is schade aan messen en bladen.

TOESLAGEN (INDIEN VAN TOEPASSING):

 • Gebruik voor sloopwerkzaamheden. 
 • Verhuur zonder machinist / chauffeur.

DIEFSTAL CLAUSULE:

Standaard: Verzekeraars zien machines tegenwoordig graag uitgerust met een erkend W2 beveiligingssysteem wanneer machines tegen diefstal, vermissing en verduistering worden verzekerd. Is de verzekerde machine hier niet mee uitgerust dan geldt een extra eigen risico van 20% van de waarde van de betreffende machine, met een minimum van € 2.500,-. Op werkmaterieel (graafmachines, wielladers) met een gewicht onder de 5.000 kg is de nachtclausule van toepassing; alleen dekking na braak uit afgesloten ruimte (ook container) na werktijd.

Uitgebreid: Is het object uitgerust met een W3 of door de verzekeraar gelijk gesteld systeem, dan geldt het volgende:

 • Geen eigen risico bij diefstal, vermissing en verduistering.
 • Premie korting tot 10% op de casco premie.

Door samenwerking met onze Preventiepartners worden beveiligingssystemen aan cumela aangesloten bedrijven zeer voordelig aangeboden.

MACHINEPASPOORT (EXTRA SERVICE):

Elke machine die door ons wordt verzekerd zal als service worden gemeld bij Tracer. Tracer is een onafhankelijk recherchebureau, met jarenlange ervaring. Opsporing van, en onderzoek naar de vermissing van land- en werkmaterieel is de specialiteit van Tracer. Bij verzekering van het Stopel Materieel Verzekeringsplan zal er per machine een machinepaspoort gemaakt worden (hierin staan alle gegevens van de machine) zodat bij eventuele diefstal van de machine gelijk actie kan worden ondernomen. Tracer zal namens u (gemachtigd) aangifte doen bij politie en zal gelijk het onderzoek in gang zetten.

Na diefstal, vermissing of verduistering van een verzekerde machine worden de kosten voor inhuur van een vervangend object vergoed. Na een eigen risico periode van 2 dagen, vergoed de polis maximaal 14 dagen inhuur van een gelijksoortige machine met 100% dekking!

Is het object na 16 dagen niet teruggevonden, weet met niet waar het object zich bevindt, gaat de verzekeraar over tot uitbetaling.

________________________________________________________________________________
Heeft u vragen, wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

 Stopel op Facebook
► Stopel op Twitter

Stopel Verzekeringen

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg