INVENTARISATIE TOOL EN HANDLEIDING

Inventarisatie tool en handleiding

Gebruik onderstaande knop om in te loggen op Inventarisatie Tool. Het is mogelijk dat u één of meerdere stappen in de tool kan overslaan. De reden hiervan is dat de gevraagde gegevens dan al bij ons bekend zijn.

 

STAP 1 - ZOEK UW BEDRIJF OP

In dit scherm vult u het KvK nummer van uw bedrijf in. Mocht u het KvK nummer niet voor handen hebben dan kunt u deze opzoeken met behulp van de link ‘zoek KvK nummer’. Na het invoeren van het KvK nummer verschijnen automatisch de bedrijfsgegevens.

Als deze gegevens correct zijn, drukt u op de groene button ‘Dit klopt, ga door naar stap 2’ om naar de volgende stap te gaan.

STAP 2 - BEDRIJFSGEGEVENS INVOEREN

Zorg dat u bij deze stap de Whk beschikking (gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingkas) bij de hand heeft. In dit scherm vult u de gevraagde bedrijfsgegevens in die u terug vindt op de Whk beschikking. De premieloonsom vindt u terug in de eerste alinea van de Whk beschikking. U mag hier ook het “niet afgetopte” SV loon van de herberekening 2016 invoeren. Op basis van deze loonsom selecteert u één van de vier categorieën. De sectorcode vindt u terug in het roze gekleurde stuk op de Whk beschikking. De velden met de sectorcode en ‘eerste in dienst datum personeel’ zijn door ons standaard gevuld met gegevens vanuit het KvK register. De sectorcode kunt u terug vinden in het roze gedeelte van de Whk beschikking.

Als laatste stap vragen wij u om de gedifferentieerde premies voor de Ziektewet, WGA flex en WGA vast in te vullen. Deze gegevens kunt u terug vinden op de Whk beschikking waar de volgende omschrijvingen staan:

  • Premiecomponent voor WGA lasten vaste dienstbetrekking (WGA vast premie)
  • Premiecomponent voor WGA lasten flex dienstbetrekking (WGA flex premie)
  • Premiecomponent voor ZW lasten (Ziektewet premie)

Nadat u alle gegevens heeft ingevuld, drukt u op de groene button ‘volgende stap’.

STAP 3 - VERZUIM BINNEN UW BEDRIJF

Zorg dat u bij deze stap de Arbo rapportages van de afgelopen drie jaar bij de hand heeft. 

In dit scherm vult u de verzuimpercentages 2015, 2014 en 2013 in die u kunt aflezen van de desbetreffende Arbo rapportages. Tevens kunt u uit de Arbo rapportages aflezen of het om kort, midden of lang verzuim gaat. Indien deze gegevens niet bij u bekend zijn vul dan 100% in bij ‘verzuim’ tussen de 42 en 365 dagen in. Vul in deze stap tevens in of er op dit moment binnen uw bedrijf medewerkers langer dan vier weken ziek zijn of dat er sinds 2010 medewerkers vanuit uw bedrijf ingestroomd of gekeurd zijn voor de WIA. Nadat u alle gegevens heeft ingevuld, drukt u op de groene button ‘volgende stap’.

STAP 4 - WERKNEMERSGEGEVENS

In de laatste stap vragen wij u om een recent werknemersbestand (achternaam, geboortedatum, geslacht, Uniform loon, type dienstverband en soort werkzaamheden). 

Mocht u in stap 3 één van de vragen omtrent de zieke werknemers en WIA instroom met ‘ja’ hebben beantwoord dan vragen wij u hier om de gevraagde gegevens van de zieke werknemer/ WIA instromer in te voeren. Om de inventarisatietool af te ronden vragen wij u akkoord te gaan met het verwerken van de ingevoerde gegevens door de adviseur en door de adviseur ingeschakelde derden. De aangeleverde informatie zullen wij vervolgens collectief aanbieden aan de maatschappijen voor premie voorstellen.

________________________________________________________________________________
Heeft u vragen, wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

 Stopel op Facebook
► Stopel op Twitter

Stopel Bedrijfsverzekeringen B.V.     Kwaliteit is een keuze.

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg