MATERIEEL VERZEKERINGSPLAN

Het Stopel Materieel Verzekeringsplan

Voor bedrijven die met machines werken is de probleemloze inzet van het machinepark essentieel. Het betreft tegenwoordig zeer complexe machines met veel electronica. Het materieel is vaak zeer uitgebreid en gevarieerd. Het Stopel Materieel Verzekeringsplan is ontwikkeld om continuïteit van uw werkzaamheden te waarborgen.

Het Stopel Materieel Verzekeringsplan voorziet in een uitgebreid verzekeringspakket voor in principe alle soorten werk-, landbouw-, tuin- en parkmaterieel. Het Stopel Materieel Verzekeringsplan wordt ondergebracht bij grote Nederlandse verzekeringsmaatschappijen en kent een zeer ruime dekking voor casco en wa(m) schaden.

Het Stopel Materieel Verzekeringsplan verzekert o.a.:

 • 7 jaar eigen gebrek vanaf bouwjaar machine, zonder draaiuren beperking, inclusief directe materiële gevolgschade, voor machines jonger dan 6 jaar.
 • 5 jaar aanschafwaarde vanaf bouwjaar bij totaal verlies;
 • Vergoeding kosten inhuur vangend object, max. 14 dagen met 2 wachtdagen bij diefstal, vermissing of verduistering. Na 16 dagen betaling bij niet terugvinden;
 • Schade aan banden en rupsen, door van buiten komende onheilen;
 • Foutieve bediening/bedieningsfouten/onoordeelkundige gebruik;
 • Benelux/Duitsland dekking;
 • Schade aan eigen zaken;
 • Brand, ontploffing, blikseminslag, botsen, slippen, omslaan, van de weg geraken;
 • Diefstal, verduistering, joyriding, kwaadwillig beschadiging;
 • Alle van buiten komende onheilen;
 • Schade veroorzaakt met of door het verzekerde object (zowel werk - als rijrisico);
 • Schade aan derden met, of door zaken die zich bevinden op, in of aan het verzekerde object;
 • Schade aan ondergrondse eigendommen ( kabel - en leidingschade );
 • Regiefouten tot € 250.000,-.
 • Machinepaspoort ( extra service )

Elke machine die via Stopel Bedrijfsverzekeringen BV wordt verzekerd zal als service gemeld worden bij Tracer. Tracer is een onafhankelijk recherchebureau, met jarenlange ervaring in opsporing van en onderzoek naar vermist land- en werkmaterieel. Tracer zal per machine een machinepaspoort opmaken,( hierin staan alle gegevens van de machine ) zodat er bij eventuele diefstal van de machine direct actie kan worden ondernomen.

Zij zullen namens u (gemachtigd) aangifte doen bij de politie en zetten het onderzoek direct in gang.

Diefstalclausule B26:

Standaard

Verzekeraars verlangen tegenwoordig dat machines uitgerust worden met een erkend W2 en werkend beveiligingssysteem, wanneer machines tegen diefstal, vermissing en verduistering worden verzekerd. Is een verzekerde machine hier niet mee uitgerust dan geldt er een fors extra eigen risico. Daarnaast geldt voor werkmaterieel (graafmachines, wielladers) met een gewicht onder de 5.000 kg de nachtclausule. Er is alleen dekking na braak uit een afgesloten ruimte (ook container) na werktijd. Er is geen dekking als de machine niet in een afgesloten ruimte staat.

Uitgebreid

De diefstalclausule B26 en de nachtclausule zijn niet van toepassing, als het object wordt uitgerust met een W3 (tracking & tracing) of een door de verzekeraar gelijkgesteld systeem, waarbij de meldkamer directe doormelding heeft naar Tracer ( voor opvolging en opsporing ). In dat geval is er geen eigen risico van toepassing bij diefstal, vermissing en verduistering. Ook de nachtclausule voor objecten met een gewicht onder 5.000 kg geldt dan niet.

Bovendien krijgt u een premiekorting van ongeveer 15% t.o.v. standaardpremie.

Het W3 beveiligingssysteem kan tegen een zeer voordelig tarief worden aangeboden.

Vraag hier een offerte en meer informatie over dit unieke product en verzeker uzelf hiermee van een zorgloze bedrijfsvoering.
 

Stopel Mechanisatiepolis Excellent

Garagepolissen voor mechanisatiebedrijven zijn vaak standaard polissen welke zijn toegeschreven op de automobielbranche. De Mechanisatie Polis Excellent is een polis welke door onze kennis van de markt toegesneden is op de mechanisatiesector. Bij de Mechanisatie Polis Excellent staat uw bedrijf centraal.

Het betreft een rubriekenpolis waarin de volgende zaken verzekerd kunnen worden:

De Garagepolis:

 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Cliëntenobjecten
 • Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (eigen personen- bestel- en vrachtauto's)
 • Aansprakelijkheid Agrarisch en Werkmaterieel
 • Casco Motorrijtuigen (eigen personen- bestel- en vrachtauto's)
 • Casco Agrarisch en Werkmaterieel (alle objecten jonger dan 7 jaar incl. eigen gebrek)
 • Handelsvoorraad WA op eigen terrein en daarbuiten
 • Handelsvoorraad Casco (alle van buitenkomende onheilen)

Overige verzekeringen:

 • Gebouwen
 • Inventaris/Goederen
 • Bedrijfschadeverzekering
 • Electronische apparatuur
 • Vloeistofdichte vloeren
 • Milieuschade
 • Rechtsbijstand
 • Etc.

Een toppolis voor de mechanisatiesector welke zijn gelijke niet kent; voordelen:

 • 30% no-claim korting
 • Uw totale korting kan oplopen tot 50% afhankelijk van uw bedrijfssituatie
 • Gratis WA-verzekering eigen personen-, bestel- , vrachtauto', motoren en campers
 • Gratis verzekering WA Handelsvoorraad op eigen terrein en daarbuiten
 • Demo, Service-, Uitleen- en Verhuurmachines WA en WA/Casco op basis van dagpremie mee te verzekeren
 • Bij Casco verzekering machines: tot 8 jaar oud zijn machines incl. eigen gebrek verzekerd
 • Zeer scherpe brandpremie voor Gebouwen/ InventarisGoederen/ Bedrijfsschade etc.;

________________________________________________________________________________
Heeft u vragen, wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

 Stopel op Facebook
► Stopel op Twitter

Stopel Bedrijfsverzekeringen B.V.     Kwaliteit is een keuze.

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg