MILIEUSCHADE, BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN

Milieuschade - voorkomen is beter dan genezen

Verzekeraars willen in overleg met overheid en instanties om bedrijven beter te wapenen tegen de (financiële) gevolgen van milieuschade. Veel bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van de nieuwe verantwoordelijkheden die voortvloeien uit een EU-richtlijn over milieuschade. Dat stelt het Verbond in het position paper ‘Milieuschade – voorkomen is beter dan genezen’.

In 2004 is de Europese richtlijn Environmental Liability Directive (ELD) ingevoerd: bedrijven kunnen niet alleen aansprakelijk worden gesteld voor milieuschade als gevolg van opzet of nalatig handelen (schuldaansprakelijkheid), maar ook voor schade die niet doelbewust is veroorzaakt (risicoaansprakelijkheid). Veel bedrijven zijn zich hiervan onbewust – zo bleek ook bij de afwikkeling van de grote brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in 2011. De EU evalueert de ELD dit jaar. Brussel spreekt onder meer over een mogelijke verplichte verzekering, omdat financiële zekerheid na milieuschade (‘de vervuiler betaalt’) een belangrijk uitgangspunt van de richtlijn is.

Geen acceptatieplicht

Het Verbond is vooral tegen een acceptatieplicht. Het Verbond vindt dat verzekeraars – voordat ze een bedrijf accepteren – vrij moeten zijn om eisen te stellen aan preventie- en veiligheidsmaatregelen. Daardoor worden bedrijven ook gestimuleerd om veilig te werken: wie de veiligheidseisen laat versloffen, moet geweigerd kunnen worden.

Ook is veel schade te voorkomen door een correct vergunningenbeleid en goede handhaving door de overheid, stelt het Verbond in het position paper ‘Milieuschade – voorkomen is beter dan genezen’. Als bedrijven zich meer bewust zijn van de risico’s die zij lopen en de overheid haar handhavende taak goed uitvoert, kunnen kleine en grote incidenten tot een minimum beperkt blijven.

Advies RLI

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) bracht vorige maand nog een advies uit aan staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu over de financiële zekerheidsstelling voor aansprakelijkheid bij milieuschade. Ook de RLI vindt dat bedrijven met een hoog risico op milieuschade dat risico financieel moeten afdekken, al hoeft dat niet met een (verplichte) verzekering.

 

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg