MKB DUPE VAN TE LAAT BETAALDE FACTUREN

MKB dupe van te laat betaalde facturen

Hoewel Nederland langzaam uit de crisis lijkt te komen, lijdt het MKB nog sterk onder facturen die te laat betaald worden. Jaarlijks lopen Nederlandse bedrijven daardoor 10 miljard euro mis.
Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat maar liefst driekwart van de MKB-ers het afgelopen jaar geleden heeft onder betalingsverplichtingen die niet voldaan werden. Van deze ondernemers kreeg 93 procent te kampen met facturen die te laat betaald werden. Maar liefst 63 procent van de ondernemers kreeg te maken met facturen die zelfs helemaal niet betaald werden.

Hoewel niet nagekomen betalingsafspraken een groot probleem vormen voor ondernemers, doen zij nog te weinig om dit soort situaties te voorkomen. Micha Smit van Yuki.nl licht toe: "Ondernemers doen er bijvoorbeeld goed aan de kredietwaardigheid van hun klanten na te gaan. Daarnaast is het verstandig om je als ondernemer te verzekeren tegen schade die kan ontstaan doordat klanten hun betalingsverplichting niet nakomen." Uit de cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat nog niet eens een derde van de ondernemers de kredietwaardigheid van een klant nagaat en nog geen 1 op de 10 ondernemers is hiervoor verzekerd.

Meer wanbetaling tijdens zomer

Gedurende de zomer komt wanbetaling meer voor. Voor veel bedrijven is dit een rustige periode, waarin er weinig opdrachten zijn en dus ook minder omzet. Dat maakt dat het voor veel bedrijven in de zomermaanden lastiger is om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen. In periodes waarin meer opdrachten worden uitgevoerd en er meer omzet is, laat de betaling van facturen vaak minder lang op zich wachten.

Kleine versus grote bedrijven

Kleinere bedrijven komen hun betalingsverplichtingen eerder na dan grote bedrijven. Vaak zijn grotere bedrijven in de positie om langere betalingstermijnen af te dwingen. Bovendien hebben zij de periode waarmee zij wachten tot het uitvoeren van een betaling sinds 2005 met 4 procent verlengd. Kleine bedrijven daarentegen hebben deze periode juist verkort met 8 procent en zijn wat betreft betaling van facturen dus betrouwbaarder voor ondernemers.

Gemeenten

Naast de grote en kleine bedrijven, zijn er veel gemeenten die hun betalingsverplichtingen niet op tijd nakomen. Maar liefst 57 procent van de gemeenten voldoet niet aan de overheidsdoelstelling om 90 procent van de facturen binnen de termijn van 30 dagen te betalen. Ook hier geldt weer dat grotere gemeenten minder vaak aan de norm voldoen dan kleinere gemeenten.
Bron: Eufin

 

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg