MOGELIJKHEDEN KREDIETVERZEKERING

Ondernemer kent mogelijkheden kredietverzekering onvoldoende

Wanbetaling door afnemers staat in de top-3 van faillissementsoorzaken, toch nemen ondernemers tegen dit risico weinig maatregelen.
 
Uit het mkb-onderzoek Kredietverzekeringen 2014 van onderzoeksbureau GfK in opdracht van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat ruim driekwart van de mkb-ondernemers het afgelopen jaar kampte met wanbetaling. Bedrijven die hiervan last hebben, geven aan dat klanten rekeningen te laat (93 procent) of zelfs helemaal niet (61 procent) betalen. Wanbetaling is één van de belangrijkste oorzaken van faillissementen, maar dit wordt onvoldoende zo gezien. Veel ondernemers treffen geen of onvoldoende maatregelen om zich hiertegen te beschermen.
 
Voor het onderzoek zijn meer dan duizend medewerkers in het mkb ondervraagd die zich binnen hun bedrijf (5-250 medewerkers) bezighouden met financiën en verzekeringen. Door de crisis is het aantal bedrijven dat op de fles gaat vorig jaar tot recordhoogte gestegen. Het Verbond wil met het onderzoek ondernemers bewust maken van het risico van wanbetaling. 

Onvoldoende oog voor risico’s wanbetaling

Na wegval/daling van de vraag en verkeerd management geeft bijna de helft van de ondervraagden aan dat wanbetaling een belangrijke oorzaak is van een faillissement. Als het om grote bedragen gaat, kan dit het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen. Ondernemers in het mkb zijn zich onvoldoende bewust van dit risico en nemen maar beperkt voorzorgsmaatregelen. Minder dan één op de drie ondernemers wint (krediet)informatie in over afnemers, minder dan tien procent van de ondervraagden is verzekerd tegen schade als gevolg van wanbetaling. Dat terwijl één of meer niet-betalende klanten net zo desastreus kunnen zijn als een grote brand.

In het onderzoek valt verder op dat veel bedrijven meer informatie zouden willen hebben over de financiële positie van hun afnemers. De helft van de mkb’ers noemt informatie over de kredietwaardigheid van klanten zelfs (zeer) belangrijk.

Kenniskloof

Het Verbond constateert dat er sprake is van een ‘kenniskloof’. Veruit de meeste bedrijven (68 procent) weten dat een kredietverzekering risicodekking biedt tegen wanbetaling.
Echter, nog niet de helft van de respondenten weet dat incassoservice en kredietinformatie over afnemers ook deel uitmaken van een dergelijke verzekering. Dat terwijl incasso en zeker kredietinformatie gewenst is: wie inzicht heeft in de kredietwaardigheid van zijn klanten, kan beter en veiliger ondernemen.
 
Bedrijven moeten allereerst een inventarisatie maken van hun debiteurenrisico, adviseert het Verbond. Op basis hiervan kan de ondernemer zelf beslissen of hij maatregelen moet of wil treffen. Met een kredietverzekering kunnen ondernemers zich beschermen tegen debiteurenrisico en verschaffen ze zich een belangrijke signaalfunctie, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. “Bedrijven doen hun voordeel met deze kennis van risico’s door te zorgen dat ze alleen zaken doen met die partijen, die ook de nota’s kunnen betalen.”
 
Het Verbond heeft een zeer informatieve brochure gepubliceerd: Kredietverzekering, de feiten op een rij.
 
Bron: findinet

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg