ONGEVAL MET VOERTUIG OP ERF WA GEDEKT

Ongeval met voertuig buiten wegverkeerssituatie WA gedekt

Een ongeval veroorzaakt door een tractor met aanhangwagen op een binnenplaats van een boerderij is een situatie waarvoor lidstaten verplicht zijn in dekking door een WA-verzekering te voorzien. Dit oordeelde het Hof van Justitie van de EU in een recent arrest.

Een benadeelde was ten val gekomen toen een tractor met aanhangwagen, bij het opstapelen van hooibalen op de zolder van een hooischuur op de binnenplaats van een boerderij, achteruit was gereden tegen de ladder waarop de benadeelde stond. Deze eiste schadevergoeding bij de verzekeringsmaatschappij waar de eigenaar van de tractor een WA-verzekering had afgesloten. De vraag rees of dit een geval betreft dat verplicht door een WA-verzekering gedekt moet worden op grond van de Europese richtlijn betreffende verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid door verkeersdeelneming van motorvoertuigen. Het ongeval had zich immers niet in een wegverkeerssituatie voorgedaan. De nationale rechter die zich over deze zaak moest buigen stelde een prejudiciële vraag aan het Hof over de uitleg van de richtlijn.

Het Hof stelde eerst vast dat een tractor met aanhangwagen voldoet aan de definitie van het begrip “voertuig” in de richtlijn. Dit wordt volgens het Hof niet anders door het feit dat een tractor ook in bepaalde omstandigheden kan worden gebruikt als landbouwwerktuig. Vervolgens beoordeelde het Hof of een manoeuvre die de tractor uitvoert op de binnenplaats van een boerderij valt onder het begrip “deelneming aan het verkeer van voertuigen”. Eerst verrichtte het Hof een vergelijkend onderzoek naar alle verschillende taalversies van de richtlijn. Zij constateerde dat in het Frans, Spaans en Nederlands wordt verwezen naar ongevallen in het “wegverkeer,” terwijl de Engelse en Bulgaarse versie verwijzen naar “het gebruik” van voertuigen en de Duitse en Hongaarse versies alleen naar “voertuigen”. Aangezien dit dus geen uitsluitsel gaf, bekeek het Hof tevens de doelstelling van de richtlijn. Deze bestaat in de bescherming van de slachtoffers van een door een motorrijtuig veroorzaakt ongeval. Gelet daarop sluit de richtlijn naar het oordeel van het Hof benadeelden niet uit van die bescherming wanneer sprake is van schade veroorzaakt in het kader van de gebruikelijke functie van het voertuig. Ook voor manoeuvres van tractoren op een binnenplaats is dus dekking door een WA-verzekering verplicht.  

Deze uitleg van het begrip “deelneming aan het verkeer” kan verstrekkende gevolgen hebben, omdat het de sluizen openzet voor benadeelden om in een veelheid van situaties die zich niet op de weg afspelen een beroep te doen op de WA-verzekering van de veroorzaker van de schade. Dit geldt zowel voor de toekomst als voor schade die in de afgelopen jaren is ontstaan.

Wilt u meer informatie en/of persoonlijk advies? Neem contact op of laat uw gegevens achter voor een terugbelafspraak.

► Stopel op Facebook
► Stopel op Twitter

“Kwaliteit is een keuze!”

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg