OUDERE EERDER SLACHTOFFER DAN DADER

Oudere automobilist eerder slachtoffer dan dader

Veilig Verkeer Nederland (VVN), seniorenorganisatie ANBO en verzekeraars spannen zich in om ouderen in het verkeer beter te wapenen als het gaat om verkeersveiligheid.

De partijen ondertekenden vandaag de Safety Deal Oudere automobilisten. ANBO en verzekeraars gaan de verkeersveiligheidstest van VVN ondersteunen en stimuleren. De partijen vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk mobiel actief blijven. Door hun fysieke gesteldheid zijn ouderen vaker slachtoffer van ongelukken dan andere weggebruikers.

Ouderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Ongevalscijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) laten zien dat ouderen een verhoogd overlijdensrisico in het verkeer hebben, zeker vanaf 75-jarige leeftijd, vanwege hun grotere fysieke kwetsbaarheid. Door de vergrijzing neemt het percentage 65-plussers toe tot ongeveer een kwart van de bevolking in 2040, wat ook gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid. In een recent rapport stelt de SWOV dan ook dat naast aanpassingen aan de infrastructuur en goede technische systemen in het voertuig, ook educatie en voorlichting voor ouderen van belang zijn om zo lang mogelijk veilig mobiel te kunnen blijven.

Safety Deal

VVN, ANBO en verzekeraars, pakken die handschoen op met de Safety Deal Oudere automobilisten. De partijen tekenden de deal in het Louwman Museum in Den Haag tijdens de conferentie ‘Technologie en verkeersveiligheid, het blijft mensenwerk’ ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Waarborgfonds Motorverkeer. De partijen zetten zich actief in om het aantal verkeersslachtoffers onder senioren terug te dringen. VVN zet haar initiatief van een online verkeerstoets en een Opfriscursus in 2016 voort, met een focus op ouderen. ANBO en verzekeraars gaan ouderen op tal van manieren stimuleren om de cursussen te volgen.

Veilige mobiliteit voor senioren is al jarenlang een belangrijk doel van Veilig Verkeer Nederland. Ouderen beschikken vaak over veel verkeerservaring, hebben een defensieve rijstijl en veroorzaken niet meer ongelukken dan andere verkeersdeelnemers. “Fysiek zijn ouderen in het verkeer echter erg kwetsbaar. Daardoor hebben zij een vergroot risico om gewond te raken bij ongevallen. Van de 570 verkeersdoden in 2013 was maar liefst 40 procent ouder dan 65 jaar", aldus VVN-directeur Felix Cohen.

Opfriscursus

VVN heeft een online verkeerstest ontwikkeld waarmee senioren hun kennis kunnen bijspijkeren: binnen twee minuten wordt inzichtelijk gemaakt of de kennis van de verkeersregels nog op peil is.

Daarnaast geven gecertificeerde docenten van VVN in het hele land speciale Opfriscursussen over verkeerstheorie. Daarbij is er extra aandacht voor type ongevallen die vooral oudere verkeersdeelnemers treffen, zoals een ongeval tijdens het linksaf slaan op een kruispunt. Optioneel element in de Opfriscursus is een praktijkrit in de eigen auto, waarbij de docent meerijdt en na afloop een advies geeft over de rijstijl.

Klik op de afbeelding om te starten.

________________________________________________________________________________
Heeft u vragen, wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

 Stopel op Facebook
► Stopel op Twitter

Stopel Bedrijfsverzekeringen B.V.     Kwaliteit is een keuze.

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg