SPECIFICATIES INVOERING T-RIJBEWIJS

Specificaties invoering T-rijbewijs

Wie een tractor of trekker bestuurt, en ouder is dan 18 jaar, heeft nu nog geen rijbewijs nodig. Jongeren van 16 en 17 jaar moeten een trekkerrijbewijs jeugdigen (trekkercertificaat) hebben. Het kabinet wil dit veranderen. Vanaf 1 juli 2015 heeft iedereen een T-rijbewijs (tractorrijbewijs) nodig.  

Invoering nieuw tractorrijbewijs

De overheid wil het tractorrijbewijs (ook wel trekkerrijbewijs of T-rijbewijs) vanaf 1 juli 2015 invoeren. Iedereen die met een tractor op de openbare weg rijdt, moet dan een T-rijbewijs of een autorijbewijs (rijbewijs B) hebben. Het T-rijbewijs geldt ook voor bijna alle motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en). Het blijft wel mogelijk om zonder rijbewijs op bijvoorbeeld een akker rijden. 

De ministerraad is akkoord met het plan. De Eerste Kamer moeten nog instemmen met het ontwerpbesluit. Het T-rijbewijs gaat in de meeste gevallen deel uitmaken van de agrarische opleiding.

Overgangsfase naar tractorrijbewijs

Heeft u geen trekkercertificaat en ook geen B-rijbewijs? Dan kunt u voor de invoeringsdatum van het T-rijbewijs al een trekkercertificaat halen. Dit certificaat kunt u tot 10 jaar na de invoering omwisselen voor een T-rijbewijs. 

Trekkerrijbewijs jeugdigen (trekkercertificaat)

Jongeren van 16 en 17 jaar, die voor hun werk op een tractor rijden, moeten nu al een trekkercertificaat hebben. Een trekkercertificaat is geen officieel rijbewijs, maar een bewijs van vaardigheid. Na invoering van het T-rijbewijs kunt u het trekkercertificaat omwisselen voor een T-rijbewijs. Het trekkercertificaat heet officieel Certificaat voor vakbekwaamheid en maakt deel uit van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). 

Meer veiligheid door tractorrijbewijs

Met het T-rijbewijs laat een bestuurder zien dat hij veilig met een tractor op de openbare weg kan rijden. Het aantal ongelukken met landbouw- en bosbouwtrekkers, is de laatste jaren relatief hoog gebleven. Bovendien rijden deze voertuigen steeds vaker op de openbare weg.  
Met het T-rijbewijs wil de overheid de verkeersveiligheid verbeteren. Bovendien: 

  • zijn de eisen aan de rijvaardigheid voor iedereen gelijk, ongeacht leeftijd;
  • sluit het t-rijbewijs beter aan op andere rijbewijzen, zoals die voor de auto.

Exameneisen en eisen aan de examenvoertuigen T-rijbewijs bekend

Een belangrijke stap is gezet voor de invoering van het T-Rijbewijs. De eisen voor het examen en de examenvoertuigen zijn vastgesteld. Het betreft de volgende documenten: 

Vanaf 1 juli 2015

Na invoering van het T-rijbewijs kan iedereen die dit rijbewijs wil behalen een opleiding volgen bij een rijschool of via een school voor agrarisch onderwijs (zie www.groenonderwijs.nl). Het praktijkexamen wordt door het CBR afgenomen op een LBT met aanhangwagen nadat de kandidaat een voldoende resultaat heeft gehaald voor het theorie examen. De centrale registratie van het T-rijbewijs vindt plaats bij de RDW. Het IBKI is verantwoordelijk voor het WRM-T examen voor de rijinstructeurs.

 

► Volg Stopel op Facebook
► Volg Stopel op Twitter

 

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg