TRACTOREN MAX. LENGTE & KENTEKEN

Regeling Voertuigen voor landbouwtractoren gewijzigd

Landbouwtractoren met aanhangwagen(s) mogen vanaf 1 januari een maximale lengte hebben van 18,75 meter. Daartoe is de Regeling Voertuigen aangepast. Ook voor motorrijtuigen met beperkte snelheid wordt de maximale lengte verhoogd naar 18,75 meter. Nu is dit nog 18 meter.

► Europese regels

Door deze wijziging worden de regels voor de lengte van combinaties van landbouwvoertuigen gelijkgetrokken met veel andere Europese landen. Ook zijn ze in lijn gebracht met richtlijn 96/53/EG.

► Voorzetapparatuur

Er zit wel een klein addertje onder het gras: bij de bepaling van de lengte van de combinaties wordt ook de voorzetapparatuur meegerekend. Er moet worden gemeten vanaf de voorzijde van het voorzetapparaat tot aan de achterzijde van de achterste aanhangwagen. De regel dat deelbare lading maximaal 1 meter aan de achterzijde mag oversteken, blijft van kracht.

► Artikel 5.18.20

De nieuwe afmeting wordt beschreven in artikel 5.18.20 van de Regeling Voertuigen: ‘De lengte van samenstellen van landbouw- of bosbouwtractor of motorrijtuig met beperkte snelheid en één of meer aanhangwagens of één of meer verwisselbare getrokken machines, dan wel een combinatie hiervan, mag met inbegrip van één of meer verwisselbare uitrustingsstukken niet meer bedragen dan 18,75 m.

► Aanhangwagens

In de Regeling Voertuigen is per 1 januari ook opgenomen dat aanhangwagens voor transportdoeleinden, achter landbouwtractoren, per 1 januari 2025 niet breder mogen zijn dan 2,55 meter. Gemeten over de banden mag de aanhangwagen wel 3 meter breed zijn.

 

Tractoren krijgen kenteken

Tractoren hebben in de toekomst een kenteken nodig om op de openbare weg te mogen rijden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de invoering van de kentekenplicht voor tractoren en mobiele machines.

Met de invoering van dit zogenaamde T-kenteken voldoet Nederland aan de Europese APK-verplichting voor snelle tractoren, die in 2018 in werking treedt en wordt invulling gegeven aan een motie van de Tweede Kamer. Daarnaast kan voor snelle tractoren dankzij de kentekening een snelheidsverhoging worden doorgevoerd naar 40 kilometer per uur, op wegen waar dat volgens de wegbeheerder veilig is. Voor tractoren geldt momenteel nog een snelheidslimiet van 25 kilometer per uur.

Met het kenteken wordt ook de handhaving vereenvoudigd. De politie kan aan de hand van het kenteken beter optreden bij gevaarlijk rijgedrag, en controleren of het voertuig verzekerd is, wat het maximum laadvermogen is, en of de tractor een ontheffing heeft om op een bepaalde weg te mogen rijden.

De kentekenplicht zal gelden voor alle tractoren en mobiele voertuigen met beperkte snelheid (MMBS’en). Naar schatting zijn dit in totaal 430.000 voertuigen en landbouwaanhangers (150.000) waarmee 40 kilometer per uur gereden gaat worden.

De voertuigen die zijn uitgezonderd voor het op 1 juli 2015 ingevoerde T-rijbewijs, zoals straatveeg- en maaimachines smaller dan 1.30 meter, zijn ook uitgezonderd voor het T-kenteken. Daarnaast zijn voor de kentekenplicht alle tractoren en MMBS’en met een maximumconstructiesnelheid van ten hoogste 6 kilometer per uur uitgezonderd. Hier gaat het bijvoorbeeld om wegenbouwmachines of hoogwerkers.

De planning is om vanaf 1 januari 2017 alle nieuwe voertuigen direct vanuit de leverancier te kentekenen. Het bestaande wagenpark wordt van februari 2017 tot mei 2018 gekentekend.

________________________________________________________________________________
Heeft u vragen, wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

 Stopel op Facebook
► Stopel op Twitter

Stopel Bedrijfsverzekeringen B.V.     Kwaliteit is een keuze.

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg