TRENDS & CIJFERS

Trends & Cijfers 

Jongeren bespreken uitvaartwensen meestal niet

Ruim de helft van de jongeren heeft nog nooit nagedacht over hoe zij de eigen uitvaart zien. En als er wel nagedacht is over uitvaartwensen, worden deze meestal niet met anderen besproken. Slechts 21% heeft zijn of haar ideeën besproken met ouders of vrienden. Minder dan 1% heeft de uitvaartwensen vastgelegd op papier, op de computer of bij een uitvaartverzekeraar.

Overlijden en uitvaart wordt in iets meer dan de helft van de gezinnen wel eens ter sprake gebracht, zo blijkt uit onderzoek van Monuta . Het gaat dan vooral om de keuze voor begraven of cremeren of over de wensen van de ouders of verzorgers met betrekking tot hun uitvaart. Jongeren denken vaak nog niet na over hoe de eigen uitvaart eruit zou moeten zien. Meisjes hebben vaker wel eens nagedacht over de eigen uitvaart dan jongens. Ook leeftijd speelt een rol: van de 18- en 19-jarigen heeft iets meer dan de helft er wel eens bij stil gestaan, ten opzichte van slechts 38% in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar.

Begraven of cremeren
Ruim 40% van de jongeren heeft nog geen idee of ze na hun dood begraven of gecremeerd willen worden of heeft daar nog nooit over nagedacht. Degenen die er wel een idee over hebben, geven in tweederde van de gevallen de voorkeur aan begraven. Slechts 18% heeft de voorkeur voor een crematie. Dit terwijl in Nederland ruim 61% van alle uitvaarten een crematie is. Een heel klein percentage (6%) zou zijn of haar lichaam ter beschikking willen stellen aan de wetenschap.

Wensen
Driekwart van de jongeren zou, als ze nu zouden komen te overlijden, iets mee willen nemen in de kist. Het gaat dan vooral om foto’s (42%). Ook een knuffeldier (27%) en brieven of mails (13%) worden veel genoemd. Meisjes zeggen vaker foto’s en knuffeldieren mee te willen nemen, jongens kiezen veel vaker voor een sportattribuut.

Ook zou iets meer dan de helft van de jongeren iets speciaals aan willen in de kist. Vooral bij meisjes is dit het geval. 46% van de meisjes geeft aan haar lievelingskleding en schoenen aan te willen. Jongens hebben in 53% van de gevallen geen speciale kledingwensen. Wel geven zij vaker dan meisjes aan het tenue van hun favoriete sportclub aan te willen.

Het is belangrijk om goed na te denken over je uitvaartwensen en deze te bespreken en eventueel ergens vast te leggen. Hoe oud je ook bent, de dood komt immers vaak zeer onverwacht. Wij zien het helaas regelmatig dat nabestaanden niet weten wat de wensen van hun overleden dierbare waren. Hierdoor komen nabestaanden voor moeilijke keuzes te staan, terwijl zij het al zwaar genoeg hebben. Er moet zoveel geregeld worden in een hele korte, maar vaak zeer emotionele tijd. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over je uitvaartwensen en deze vast te leggen, op papier of digitaal, bijvoorbeeld met Monuta Uitvaartontwerp. Ook als je nog jong bent. Praat erover met je familie of vrienden. Natuurlijk kun je je wensen naarmate je ouder wordt ook weer aanpassen. Zo weten je nabestaanden welke keuzes ze moeten maken als jij er niet meer bent.”

 

Toespraak op begrafenis of crematie

Wij zien steeds vaker dat de familie tijdens het afscheid een toespraak houdt waarin een levensverhaal van de overledene of gedichten worden verteld. Toch is een toespraak houden op een begrafenis of een crematie niet altijd even makkelijk. Wij helpen u graag op weg met de informatie die u nodig heeft voor het voorbereiden van een toespraak op een begrafenis of een crematie.

► Vraag altijd eerst de familie om toestemming als u een toespraak op de begrafenis of crematie wilt houden. Vraag ook hoe lang de toespraak mag zijn.
► Geef het daarna zo snel mogelijk door aan de uitvaartverzorger zodat hij tijd kan reserveren voor uw toespraak.
► Zorg voor een kort en bondig verhaal. Stem uw verhaal af met eventuele andere sprekers, zodat er geen zaken dubbel worden verteld.
► Lees de toespraak al voor de begrafenis hardop voor, dan weet u of de zinnen goed lopen, maar bent u ook zekerder tijdens de uitvaart.
► Als u een levensverhaal wilt vertellen, doe dit dan in chronologische volgorde: begin bij het begin en werk naar het einde toe. Sommige dingen kunt u uitlichten. Verwerk deze punten op een boeiende manier in het verhaal, maar noem niet allerlei data op die belangrijk zijn geweest in iemands leven. Dan wordt de toespraak een opsomming en bestaat er kans dat de interesse wegzakt. Eventueel kunt u uw verhaal ondersteunen met foto- of videofragmenten. Uiteraard moet de uitvaartverzorger hier vooraf van op de hoogte zijn, zodat de audiovisuele middelen klaar staan.

Wilt u graag iets doen, maar vindt u het lastig om een onderwerp te bedenken? Vraag dan aan de uitvaartverzorger wat het beste bij de uitvaart past. U kunt ook uitvaartmuziek of gedichten als basis nemen voor uw toespraak. 
Of k
ijk om ideeën op te doen voor gedichten of muziek eens op deze site.

 

Wat is natuurbegraven?

Natuurbegraven is het begraven van een overledene of zijn of haar as op een natuurbegraafplaats. Op een natuurbegraafplaats spelen het behoud van de natuur en de ontwikkeling daarvan een belangrijk rol. De begraafplaatsen liggen vaak in een bos, maar soms ook in weidegebieden of op heidevelden en akkers die als natuurgebied ontwikkeld worden. De graven zijn er niet geordend in een rij en als er grafmonumenten zijn, zijn die vaak van natuurlijke materialen.

In Nederland zijn er twaalf natuurbegraafplaatsen met verschillen in bijvoorbeeld het natuurgebied en daarmee het uiterlijk en de sfeer van de begraafplaats. De ene natuurbegraafplaats biedt veel vrijheid om een monument in de natuur te plaatsen, terwijl de andere natuurbegraafplaats daar beperkte mogelijkheden voor biedt met het oog op het behoud van de natuur. Begraafplaatsen
die dit nastreven, werken veelal samen in de Branchevereniging Natuurbegraafplaatsen (BRANA). Op diverse natuurbegraafplaatsen is een uitvaartdienst of -ceremonie mogelijk.

Wat kost een natuurgraf?
Op dit moment kost een natuurgraf meestal tussen de € 1.200,- en € 5.000,-. Dit is vooral afhankelijk van de begraafplaats, de gekozen plek op de natuurbegraafplaats en de grafduur. Naast kosten voor een graf, moet u ook rekening houden met andere kosten bij een uitvaart, bijvoorbeeld voor een kist, bloemen en vervoer.

Is het mogelijk om te kiezen voor eeuwige grafrust op een natuurbegraafplaats?
Op een aantal natuurbegraafplaatsen kunt u kiezen voor eeuwige grafrust. Mensen kiezen hier bijvoorbeeld voor vanuit hun geloofsovertuiging of omdat zij iets willen bijdragen aan de natuur. De natuurbegraafplaatsen maken kosten om het gebied in stand te houden. Door een natuurgraf te kopen kunt u dus bijdragen aan het in stand houden van een natuurgebied.

De natuurbegraafplaatsen hebben meestal maatregelen genomen om te garanderen dat de eeuwige grafrechten ook echt eeuwig zijn. Soms wordt het grafrecht zelfs vastgelegd bij een notaris en wordt er een reservering gedaan om ervoor te zorgen dat de begraafplaats voor langere tijd een natuurbegraafplaats blijft.

Toch is eeuwig niet altijd eeuwig. De Wet op de lijkbezorging maakt het namelijk mogelijk om begraafplaatsen te sluiten en ook om eeuwige graven te kunnen ruimen. De rechthebbende van het graf kan dit vaak voorkomen, maar moet dit dan wel goed regelen. Als dit belangrijk is voor u, kan Monuta u hierover informeren. U kunt ook terecht bij Grafzorg Nederland.

Is een natuurbegrafenis hetzelfde als een groene uitvaart?
Een natuurbegrafenis is een onderdeel van een groene uitvaart. Een groene uitvaart omvat het volledige afscheid en heet ‘groen’ omdat deze het milieu zo min mogelijk belast. Buiten een natuurbegrafenis, past bijvoorbeeld ook een uitvaartbus en een milieuvriendelijke kist bij een groene uitvaart.

 

De gevolgen van de geboortepiek van 1946

Van 1900 tot 1939 werden er in Nederland per jaar gemiddeld 174.300 kinderen geboren. In de jaren na de oorlog, van 1946 tot 1970, werden er significant meer kinderen geboren: gemiddeld 241.541 per jaar. De absolute recordmaand is mei 1946 met 28.000 geboortes. Dat dit hoge aantal een gevolg is van de bevrijding en de bijbehorende feestelijkheden zal duidelijk zijn. Maar wat heeft deze ontwikkeling uit het verleden voor invloed op de uitvaartbranche?

Het jaar 1946 was in zijn geheel een topjaar voor wat betreft het aantal geboortes. In totaal zijn er dat jaar 284.000 kinderen geboren. Zoals in de grafiek is te zien, daalde het aantal in de jaren daarna, maar steeg het in de jaren erna weer. Deze opleving van het aantal geboortes duurde relatief lang; tot ongeveer 1970. De komst van de anticonceptiepil in de jaren 60 zorgde ervoor dat het aantal kinderen per gezin meer gereguleerd kon worden. De mensen die in of rond 1946 zijn geboren, noemen we ook wel babyboomers.

De geboorte van deze babyboomers heeft onder andere gevolgen voor het aantal mensen dat aanspraak kan maken op de AOW. Het jaar 2011 (1946 + 65 jaar) was het jaar waarin de meeste mensen de pensioengerechtigde leeftijd kregen. 
Deze geboortegolf heeft ook gevolgen voor de uitvaartbranche. Als we iets verder naar de toekomst kijken, kunnen we theoretisch inschatten wat deze gevolgen zijn. De mensen die in (mei) 1946 geboren zijn, worden gemiddeld 70 jaar oud. Dit betekent dat 2016 een relatief hoog aantal sterftegevallen zal laten zien. Ondanks de daling die daarop zal volgen, zal het sterftecijfer op een hoger niveau liggen dan de jaren daarvoor. Uiteraard blijft het moeilijk om in de toekomst te kijken, want er spelen ook nog andere factoren een rol. Denk daarbij aan extreme weersinvloeden (kou en warmte) en toenemende kwaliteit van de gezondheidszorg.

 

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

 Stopel op Facebook
► Stopel op Twitter

Stopel Bedrijfsverzekeringen B.V.     Kwaliteit is een keuze.

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg