VLUCHTEN OEFENEN

Vluchten kan je echt oefenen

Vluchten moet je oefenen. Dat is de boodschap tijdens de Nationale Brandpreventieweken die van 1 tot en met 31 oktober worden gehouden. Speciale doelgroep dit jaar: ouderen. De weken worden georganiseerd door Brandweer Nederland, de Brandwondenstichting en het Instituut Fysieke Veiligheid. Ook het Verbond van Verzekeraars levert een bijdrage. De Nationale Brandpreventieweken worden sinds 2000 jaarlijks in oktober georganiseerd. De betrokken partijen voeren dan een maand campagne voor brandveiliger leven. Zoals ieder jaar worden de weken gekoppeld aan een centraal thema. Dit jaar is dat: 'Wat doe jij bij brand? Vluchten moet je oefenen'. Hiermee wordt oktober gebombardeerd tot 'landelijke vluchtoefenmaand'.

Ouderen kwetsbaar

Naast een thema, is ook een speciale doelgroep aangewezen. Dit jaar zijn dat thuiswonende senioren. Belangrijk, want zij zijn kwetsbaar bij brand, bleek uit eerder onderzoek van het Verbond. Ook de Brandwondenstichting signaleerde dat. Marieke van Daal van de stichting eerder dit jaar: "Als we de cijfers uit verschillende onderzoeken doorrekenen, weten we dat het nu al relatief hoge aantal brandslachtoffers onder ouderen gaat stijgen. Dat willen we voor zijn."

Naast algemene preventietips, worden daarom door heel het land vluchtoefeningen voor ouderen georganiseerd. Samen met brandweer, familie, mantelzorg of thuiszorg ervaren zij hoe het is om te moeten vluchten bij brand. Welke struikelblokken zijn er? En vooral: wat zijn de oplossingen hiervoor? Die oplossingen zullen verzameld worden en gedeeld binnen de brandweerregio's.

Preventie en verzekeren

Het Verbond participeert in de brandpreventieweken om samen met partners de risicobewustwording te vergroten en mensen concrete instrumenten te geven om leed en schade te voorkomen. Dat doet het Verbond niet alleen in oktober, legt beleidsadviseur Marko van Leeuwen uit. "We roepen mensen regelmatig op rookmelders op te hangen. Ook zijn rookmelders mede op ons initiatief toegevoegd aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Daarnaast laten we onderzoek doen naar de effectiviteit van preventieve maatregelen. Zo kunnen we in de toekomst beter adviseren." Brandverzekeraars herstellen jaarlijks ruim 100.000 schades na een brand. "Preventie is dus belangrijk, maar een goede verzekering is onontbeerlijk als het toch misgaat."

Maak een vluchtplan

Zie deze pdf gemaakt door de Brandwondenstichting voor een grondige checklist en gebruik de opzet in het pdf bestand om in vier stappen een vluchtplan op te stellen.

 

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg