VOORDELIG INVESTEREN IN BOUWMACHINES

Voordelig investeren in bouwmachines

U wilt investeren in een nieuwe laadschop, mobiele kraan of andere bouwmachine? Overweeg dan de aanschaf van een machine die in aanmerking komt voor de MIA- en/of Vamil-regeling. U doet het milieu er een dienst mee en drukt bovendien uw fiscale winst.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die worden gekocht en gebruikt door ondernemers. Doel van beide regelingen is innovatieve, milieuvriendelijke investeringen te stimuleren. 
Voldoet een machine of werktuig aan de MIA, dan kunt u maximaal 36 procent van het investeringsbedrag aftrekken van uw fiscale winst. Welk percentage precies op uw investering van toepassing is, hangt af van de milieueffecten van de betreffende machine en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.
Met de Vamil kunt u het gekochte bedrijfsmiddel op een willekeurig moment afschrijven. Daarbij is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75 procent. Sneller afschrijven van een bedrijfsmiddel heeft als grote voordeel dat u in het jaar van afschrijven de fiscale winst drukt en dus minder belasting betaalt.

Milieulijst en positieve lijst

Hoewel de MIA en Vamil twee verschillende regelingen zijn, worden ze vaak gecombineerd. Beide regelingen maken dan ook gebruik van de zogenoemde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen omschreven die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil. De Milieulijst wordt ieder jaar aangepast. Vergeleken met 2013 is de Milieulijst met betrekking tot mobiele machines – hieronder vallen de bouwmachines – onder andere aangescherpt ten aanzien van de geluidseisen. De geluidsniveaus zijn met twee tot vijf decibel(A) verlaagd, waardoor minder machines voor MIA/Vamil in aanmerking komen.
Op de Milieulijst staat niet welk specifiek merk en type machine in aanmerking komen voor de MIA en/of Vamil. Dat staat wel op de positieve lijsten. De positieve lijst is samengesteld op basis van informatie die door de leverancier is aangereikt. Positieve lijsten zijn een hulpmiddel bij het aanvragen van subsidie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Een machine kan dus wel voor MIA en/of Vamil in aanmerking komen, maar toch niet op de lijst staan. De positieve lijsten worden elk kwartaal geactualiseerd. Actuele positieve lijsten staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de uitvoerder van de MIA en Vamil (het vroegere Agentschap).

Aanvragen

Om in aanmerking te komen voor MIA/Vamil moet uw investering aan een aantal voorwaarden voldoen. Het bedrijfsmiddel moet op de milieulijst staan en niet eerder zijn gebruikt. De investering moet betrekking hebben op de aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel. Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500,- zijn. U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen. Binnen drie maanden na de investering doet u melding aan de RVO. U krijgt een ontvangstbevestiging die u bewaart bij uw boekhouding. U verwerkt de MIA/Vamil in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Die beslissing wordt eventueel ondersteund door een advies van de RVO.

Bekijk voor meer informatie en voorwaarden de volgende links van:
► de Belastingdienst;
► het RVO.

Bouwmachines op de positive milieulijst

Dit artikel is afkomstig uit BouwMachineshét maandblad voor de grondverzet, weg- en waterbouw en sloop- en recyclingbranche. 
Terug naar boven

 

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Stopel op Facebook
Stopel op Twitter

“Kwaliteit is een keuze!”

/sites/default/files/images/agness.jpg
/sites/default/files/images/albertje.jpg
/sites/default/files/images/arjan.jpg
/sites/default/files/images/ellen2.jpg
/sites/default/files/images/dian.jpg
/sites/default/files/images/esther.jpg
/sites/default/files/images/frank.jpg
/sites/default/files/images/gerdia.jpg
/sites/default/files/images/gertjan.jpg
/sites/default/files/images/jaque.jpg
/sites/default/files/images/ronald.jpg
/sites/default/files/images/ronny.jpg
/sites/default/files/images/sylvia.jpg
/sites/default/files/images/tony.jpg
/sites/default/files/images/jon2.jpg
/sites/default/files/images/henri.jpg
/sites/default/files/images/veronique.jpg